Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Equal Paardencoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.equalcoaching.nl
0655264894
Dieuwke van Klink is de Functionaris Gegevensbescherming van Equal Paardencoaching zij is te bereiken via [email protected] (t.a.v. AVG)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Equal Paardencoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer
 
Deze gegevens gebruiken we om een contract op te kunnen stellen, een factuur te kunnen maken en om contact met u op te nemen voor het maken/afmelden van een afspraak. Deze gegevens worden enkel gebruikt omdat u een dienst bij ons afneemt. Als u na kennismaking besluit om toch geen sessie bij ons te boeken, worden deze gegevens uit ons systeem verwijderd. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Equal Paardencoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid. Om goede en veilige begeleiding te kunnen bieden hebben wij (achtergrond) informatie nodig over uw psychische en lichamelijke gezondheid. 
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
 
Volgens de wet moeten uw gegevens goed beschermd worden. Zo is alle informatie gedeeld via E-mail, SMS, WhatsApp, Instagram of Facebook Messenger beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij akkoord mee zijn gegaan bij het in gebruik nemen van deze diensten. Alleen de eigenaar van Equal Paardencoaching, Dieuwke van Klink, heeft toegang tot de telefoon en computer die gebruikt worden om met u te communiceren. Deze zijn beiden beveiligd met meerdere wachtwoorden. 
 
Er worden geen informatie of foto's Social Media kanalen of op de website gedeeld, zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Indien gewenst zal het bericht, na toestemming, geanonimiseerd worden en wordt er een foto gebruikt waarop het gezicht niet zichtbaar is. De foto's die op de website staan zijn beschermd, deze kunnen niet zomaar gekopieerd worden. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Equal Paardencoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Equal Paardencoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Equal Paardencoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Zodra een sessie of het coachtraject afgerond is en er in de nabije toekomst geen nieuwe dienst bij Equal Paardencoaching afgenomen zal worden, zullen we uw gegevens verwijderden. Onze facturen en contracten worden 7 jaar bewaard, wat valt onder de wettelijke en fiscale verplichting.  Deze gegevens worden bewaard achter slot.

Delen van persoonsgegevens met derden

Equal Paardencoaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  De gegevens die wij van u hebben mogen ontvangen voor het aangaan van een coachsessie of coachtraject blijven ten alle tijden tussen ons. Alles wat gedeeld is tijdens onze samenwerking blijft bij Equal Paardencoaching. Wij vragen enkel naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Hierbij kunt u denken aan informatie die gedeeld dient te worden met leerkrachten, psychologen, therapeuten of eventuele behandelaren. Dit zal echter altijd in overleg met en uw toestemming gebeuren. Equal Paardencoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Equal Paardencoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van deze website wordt gewaarborgd door Jimdo. Zij hanteren een SSL/HTTPS versleuteling voor alle websites die met Jimdo gemaakt zijn. Deze versleuteling zorgt ervoor dat de verbinding tussen je browser en website beveiligd is, en beschermt de informatie van u als bezoeker als u gebruikt maakt van onze website.

* lees meer over inhoud van Google Analytics & Jimdo policy onderaan deze verklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Equal Paardencoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] t.a.v. AVG.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Equal Paardencoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected] t.a.v. AVG.
Uw privacy wordt door Equal Paardencoaching ten alle tijden gerespecteerd vanuit de wettelijke verplichting als coach en GGZ-AGOOG. Dit betekent dat Equal Paardencoaching, Dieuwke van Klink, handelt vanuit eed en geheimhoudingsplicht als hulpverlener.


* Privacy Policy

Important Note regarding data processing in connection with Google Analytics™

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Ireland Limited. If the responsible body for the data processing that occurs via this website has their basis outside of the European Economic area and Switzerland, then the associated Google Analytics data processing is carried out by Google LLC. Google Ireland Limited and Google LLC. will hereinafter be referred to as “Google”. As concerns the use of Google Analytics, the data processing in this respect is technically provided by Jimdo. In that regard, reference is hereby made to the Jimdo Privacy Policy. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, [email protected]) and the operator of this website share a joint responsibility for the data processing in connection with Google Analytics on this website.


Google Analytics uses “cookies”, which are text files saved on the site visitor’s computer, to help the website analyze their use of the site. The information generated by the cookie (including the truncated ip address) about the use of the website will normally be transmitted to and stored by Google. 


Google Analytics is used exclusively with the extension "_anonymizeIp ()" on this website. This extension ensures an anonymization of the IP address by truncation and excludes a direct personal reference. Via this extension Google truncates the site visitor’s IP address within member states of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. The IP address, that is provided by the site visitor’s browser in using Google Analytics will not be merged by Google with other data from Google. 


On behalf of Jimdo and the site operator, Google will use the information collected to evaluate the use of the website, to compile reports on website activity and to provide other website and internet related services to Jimdo and the site operator (Art. 6 (1)( f) GDPR). The legitimate interest in data processing lies in the optimization of this website, the analysis of the use of the website and the adaptation of the content, which is made possible by the provision of the Jimdo statistics function. The interests of the users are adequately protected by the pseudonymization of their data.


Google LLC has certified their compliance with the EU-U.S. Privacy Shield Framework and thereby provides a guarantee to comply with European data protection law. The data sent and linked to the Google Analytics cookies, e.g. user IDs or advertising IDs will be automatically deleted after 50 months. The deletion of data whose retention period has been reached is carried out automatically, once a month.


The website visitor may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings in their browser. They can also object to the future collection and storage of their ip address and the data generated by cookies, at any time via downloading this browser plugin and installing it: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


The website visitor can prevent data collection via Google Analytics on this website by clicking here. An "Opt-out Cookie" shall then be applied which shall prevent any future collection of the site visitors data when visiting this website.


Further information on the Google Terms of Use and Privacy Policy can be found under the Google Analytics Terms and Conditions or under the Google Analytics Overview.


According to the relevant legislation and the GDPR, site visitors have certain rights in relation to their personal data processed via this Google Analytics data processing system. In particular, they have a right to access, rectification, data portability and/ or deletion of their data The site visitor also has the right to object to certain processing of their data. In order to exercise these rights in relation to the data processing via Google Analytics on this website, a data subject(site visitor) can contact Jimdo(Jimdo GmbH [email protected] or the owner of this website at any time.