Therapeutisch paardrijden

 ''Is niet alleen goed voor de conditie maar ook goed voor de cognitie''

Soms hebben mensen met hulp- of zorgvragen baadt bij therapeutisch paardrijden. Deze manier van ondersteuning óp het paard maken wij onder andere mogelijk voor mensen met bijvoorbeeld: problemen op het gebied van ASS, AD(H)D, spasme, verstandelijke- , lichamelijke beperking, leerproblemen, dwang, angst, hechting of trauma. Therapeutisch paardrijden is een combinatie van cognitieve coaching en sociaal-emotionele coaching.

We werken dan ook nooit alléén met therapeutisch paardrijden. De combinatie van coaching/begeleiding en therapeutisch paardrijden wordt altijd op maat samengesteld en kan gezien worden als een extra mogelijkheid binnen een coach of zorgtraject.


Waarom therapeutisch paardrijden?
Het zelf in beweging komen is in zowel letterlijke als figuurlijke zin bij therapeutisch paardrijden meer het doel als het leren paardrijden zelf. Het bewegen en het gedragen worden door het paard zorgen er samen voor dat spieren kunnen ontspannen en de lichaamsbalans verbetert.
De bewegingsdialoog tussen paard en deelnemer is een driedimensionale beweging. Deze driedimensionale beweging zorgt ervoor dat zowel de linker als rechter hersenhelft wordt aangesproken. Het tegelijk activeren van beide hersenhelften maakt dat leermomenten, informatie verwerking of herinneringen beter worden geïntegreerd.

De begeleidende coach/instructeur overlegt samen met de deelnemer de oefeningen. Deze oefeningen kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld: ontspanning, (zelf)vertrouwen, het verbeteren van de rompbalans, coördinatie, evenwicht, spraak of leervermogen.

Wanneer er op het gebied van (schools) leren meer aandacht nodig is bieden wij het coachtraject: Leren in contact met paarden. Hierbij maken bij gebruik van de methode: ANDERS LEREN MET PAARDEN.

Het knuffel hormoon Oxytocine

Paarden hebben een bijzonder goede uitwerking op mensen door de aanmaak van het hormoon Oxytocine. Dit hormoon wordt ook wel het ‘geluks- of knuffelhormoon’ genoemd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze stof in de hersenen extra gestimuleerd wordt wanneer mensen in contact raken met dieren en belangrijke relaties aangaan. Specifiek genoemd in deze onderzoeken zijn mensen met autisme. Hierbij zou geconstateerd zijn dat mensen met ASS een lager Oxytocine gehalte hebben en deze aanzienlijk wordt verhoogd in contact met paarden. 


Een verhoging van Oxytocine bevordert het gevoel van ontspanning, hechting en veiligheid. Hetgeen wat ruimte biedt voor leren, ontwikkelen van sociale vaardigheden en persoonlijke groei. Wij maken met paardencoaching en therapeutisch paardrijden dan ook graag gebruik van dit gegeven. Hierbij werken we met ‘het gedragen worden’ door het paard in combinatie met beweging en de lichaamstemperatuur van het paard. Therapeutisch paardrijden is  dan ook niet alleen goed voor de conditie maar ook goed voor de cognitie. 

De omgang met paarden en het therapeutisch paardrijden geeft plezier, ontspanning en heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen.

Coach en zorgtraject op maat

Therapeutisch paardrijden is een combinatie van cognitieve coaching en sociaal-emotionele coaching.
We werken dan ook nooit alléén met therapeutisch paardrijden. De combinatie van coaching/begeleiding en therapeutisch paardrijden wordt altijd op maat samengesteld en kan gezien worden als een extra mogelijkheid binnen een coach of zorgtraject.

Paardenmiddel voor hechtingsproblematiek

Paarden inzetten bij hechtingsproblemen, rouw en angsten.
De nabijheid en onvoorwaardelijke band die paarden kunnen aangaan met mensen creëert ruimte voor (leren) vertrouwen. Het ervaren van lichaamswarmte en het gedragen worden door het paard brengt mensen terug naar het gevoel van geborgenheid. Het ontwikkelen van vertrouwen en de vriendelijke confrontatie van het paard biedt mogelijkheden om in veiligheid te groeien.